0
Pysselbolaget
Pysselbolaget

Låt oss prata om glitter

Lugnande glitterburkar | Pysselbolaget

Det är dags att prata om glitter! Ni är många som reagerat på att vi använder glitter när vi gjorde glitterburkar i förra veckan. Jag ska erkänna att jag var så fokuserad på att glitterburkarna kan ha en lugnande effekt på barn, att jag glömde titta på miljöaspekten för glitter. Eftersom målet med skräpåret är att ta tillvara och inte skapa mer skräp känns det viktigt att ta reda på mer om glitter och miljöpåverkan.

Plast | Pysselbolaget

Mikroplast

Vid en första anblick verkar glitter vara rent miljövidrigt. Det mesta av det glitter som säljs i handeln är tillverkat av aluminium eller PET-plast. De bländade bitarna hamna automatiskt i kategorin mikroplast på grund av sin storlek, och just mikroplaster har varit hett debatterat de senaste åren. Mikroplast kan vara redan små plastbitar, som glitter, eller plast som lossnar från annat på grund av slitage. 

Så varför är mikroplast så farligt. Jo, mikroplast letar sig ner i haven och hamnar på så sätt i vattenlevande djur. De misstar plasten för mat, helt enkelt. Och vi äter ju djur från havet – ni fattar.  Man har också hittat mikroplaster i vårt dricksvatten, men enligt en kunskapsammalställning om hälsorisker med mikro- och nanopartiklar av plast i dricksvatten från Livsmedelsverket 2018 konstateras att det i dagsläget inte finns mikroplaster i dricksvattnet i en sån omfattning att det påverkar hälsan. Men mer forskning behövs – och utsläppen av mikroplast måste minskas.  

Men var kommer mikroplasterna i våra hav i från? Inte främst från vårt hobbyglitter utan från konstgräsplaner, slitage på bildäck, när man tvättar fleeceplagg, från båtar och smink. Det är många aktörer inblandande i att se över anänvandet och utsläppen av mikroplaster i Sverige. I Sverige har vi till exempel sedan 2018 ett förbud mot att sälja kosmetiska produkter som innehåller plastpartiklar med rengörande, skrubbande eller polerande effekt. Alla produkter som ska spottas ut eller smörjas på och sköljs av omfattas av förbudet. På Naturvårdsverkets hemsidan kan du läsa mer om mikroplast och vad som görs idag.

Lugnande glitterburkar | Pysselbolaget

Tillbaka till glittret 

Många av de alarmerande artiklarna jag hittar på nätet härstammar från en brittisk artikel i tidningen Independent. Brittiska forskare uppmanar till ett förbud mot glitter efter som det är så farligt om det hamnar i havet. 

Men hur hamnar glittret i havet? Enligt Avfall Sverige samlas brittiskt avfall ofta på deponi, alltså en öppen soptipp. Därifrån kan glitter lätt spridas med vinden och hamna lite överallt. I Sverige bränner vi våra hushållssopor och vårt glitter blir alltså till energi och värme – om vi slänger det i soporna och inte spolar ner det i avloppet. 

Den brittiska artikeln är med andra ord inte helt relevant för oss. Kan vi undvika att spola ner glitter är just glitter ingen stor miljöbov i Sverige. Däremot kan man fundera på om man vill använda produkter gjorda av plast om det inte är nödvändigt. 

Så vad finns det för alternativ? När jag surfar runt på nätet verkar det finnas glitter gjort på cellulosa, och är därmed också biologiskt nedbrytbart. Ur ett tillverkningsperspektiv går det inte att säga om det är bättre eller sämre än konventionellt glitter. Men personligen känns cellulosa ändå som ett bättre material att pyssla med. Natur | Pysselbolaget

 

Så vad kan vi göra om vi väldigt gärna vill använda glitter?
  • I Sverige vill vi undvika att glitter hamnar i avloppet. Släng överblivet glitter i soporna, inte i avloppet. Glitter som hamnat på bord och golv kan damsugas upp, glittriga händer kan torkas av på blött papper istället för att sköljas av. 
  • Vi kan också leta efter, och efterfråga, miljövänliga alternativ. Hör med din hobbyaffär om det kan plocka in mer miljövänliga glitter.

Jag och Freja använder inte glitter speciellt ofta, men när vi använt klart våra glitterburkar silar vi vattnet från burkarna genom ett kaffefilter och slänger det i soporna. Hoppas ni, som vi, blivit lite klokare.

Lugnande glitterburkar | Pysselbolaget

You Might Also Like...

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.