Teljus / Tealights

Så här års får vi inte nog av levande ljus! Idag återvinner vi både ljusstumpar och ett gammalt pyssel. Ni som har följt oss känner säkert igen kopparna vi dekorerade här. De ska idag få ännu en ny användning – som ljus.

Ni behöver gamla koppar och annat ni kan gjuta ljus i, ljusstumpar, vekar med metallplatta, grillpinnar och en konservburk att smälta ljusen i.

1. Börja med att knyta övre delen av vekarna vid till exempel en grillpinne. Metallplattan ska ligga mot botten och veken ska vara rak.

2. Lägg alla gamla ljusstumpar i dubbla påsar. Vi behöver få bort gamla vekar och det gör man lättast genom att slå sönder ljusen. Vi valde att göra det utomhus för att inte riskera att slå sönder något annat.

3. Nu är det dags att sortera bort vekarna. Lägg sedan ljusbitarna i konservburken och värm burken i ett vattenbad. Tänk på att alltid ha en vuxen i närheten när spisen används. När massan har smält häller ni försiktigt mer den i kopparna.

4. Låt ljusen stelna ordentligt och klipp sedan vekarna i valfri längd.

Ljusen är klara och lyser underbart.

Härlig höst på er!
Här hittar ni beskrivning på hur vi gjorde våra fina koppar och här finns en beskrivning på dekorerade tändsticksaskar. Allt man kan behöva för en perfekt höst, eller hur.

This time of year, we can’t get enough of candles! Today we recycle both candle stumps and an old craft. Those of you who have followed us may recognize the cups we decorated here. They will now have yet another use – as candles.

You need old cups and other items you can make candles in, candle stumps, wicks with metal plate, wooden sticks and a tin can to melt the candle stumps in.

1. Tie the upper end of the wicks to a wooden stick or a pen. Make sure the wick is hanging straight.

2. Put all the old candle stumps in double bags. The old wicks needs to be remove and the easiest way to do so is by smashing the stumps. We chose to do it outdoors to avoid the risk of breaking something else.

3. Now is the time to sort out the wicks. Then place the candle pieces in a tin can and heat the can in hot water. Remember to always have an adult nearby when the stove is in use. When the wax has melted, pour it gently into the cups.

4. Let the candles harden properly and then cut the wicks to length.

The candles are ready to use. Enjoy your fall!

 Here you will find a tutorial to how we did our lovely cups and here is the tutorial for the decorated matchboxes. Everything you could need for a perfect fall, or how.

Share this: