Vaxduksvimplar / Oil cloth bunting

Hösten är snart här och vi är ute i trädgården så ofta vi kan. Under sommaren har kuddar och filtar fått flytta ut på altanen men nu är luften fuktig och tygerna mår inte så bra ute. Kommer ni ihåg våra cykelsitsar? Av vaxduksrester gör vi idag vimplar som håller för både fukt och regn.

Ni behöver vaxduk, snöre, hobbylim och en sax.

1. Vi börjar med att klippa till vimplarna. Vi har klippt dem dubbelt och låtit överkanten vara hel.

2. Bitarna klistras sedan över snöret. Några klädnypor hjälper till att hålla dem på plats medan de torkar.

Klart! Vimplarna är färdiga att hängas ut i trädgården.

Fall is almost here and we have so much time in the garden as we can. During the summer, pillows and blankets have moved out on the patio, but now the air is damp and the fabrics don’t do so well outdoors. Remember the bike seats we made? Today we’ll make a bunting from the oil cloth leftovers, a bunting that keeps from both moisture and rain.

You need oil cloth, string, craft glue and scissors.

1. We start by cutting the flags. We made them double and with the edge intact.

2. Then paste the flags over the string. Use pegs to hold them in place while they dry.

Done! Our bunting is ready for the garden.

Share this: