Fiffiga fladdermöss / Brilliant bats

Så mycket roligt kan göras av toarullar. Här hittade vi inspiration till dessa härliga fladdermöss.

Ni behöver toarullar, hobbyfärg, pensel, färgade papper och ögon.

1. Börja med att vika ner överkanterna till öron och måla sedan toarulle. Tänk på att inte använda vattenfärger eftersom de färgar av sig även när de torkat. Använd istället hobbyfärger.

2. När färgen har torkat går det bra att klistra på ögonen. Vi har använt både paljetter och plastögon. Vingarna viks av det färgade pappret. Ni bestämmer själva hur stora vingar ni vill ha.

3. Vi har fäst vingarna på två olika sätt. På den ena skar vi en skåra i rullen och tryckte in vingarna. På den andra klistrade vi helt enkelt bara vingarna direkt på rullen. När vingarna är på plats ritade vi dit munnen. Allt är på plats!

Här är våra nya kompisar.

Alla har sina egna personligheter och egenheter. Visst är de fina!

 

So many fun things can be made out of toilet rolls. We found the inspiration for these neat bats here.

You need toilet rolls, hobby paint, brushes, colored paper and plastic eyes.

1. Start by folding down the top edges to make the ears and then paint the toilet roll. Don’t use water colors, they rub off even when dry. Use hobby paint instead.

2. When the paint dried you can attach the eyes. Our eyes are made by sequins and regular plastic eyes glued together. Use the the colored paper to fold the wings.

3. We’ve used two different ways to attach the wings. On some of our bats we cut a slit in the roll and on others we simply glued the wings directly on to the side of the roll. With the wings in place, draw the mouth. Done!

Here are our new friends. Everyone with their own personality and quirks. Aren’t they lovely!

Share this: