inredning

Lampskärm av loppor / Fortune teller lampshade

Fortune_teller_lampshade_PB_2013_1

Idag är det dags att visa ytterligare ett resultat från vår kreativa lördag med Helena och Annie från Craft&Creativity. Freja och Helena har ägnat en hel del tid åt att vika loppor. Inspirerade av bloggen the 3 R’s blog gör vi idag en lampskärm med dessa underbara loppor. Vår version kommer här och Helenas fina lampskärm finns här.
———
Today it’s time to show yet another craft from our creative Saturday with Helen and Annie from Craft & Creativity. Freja and Helena spent a lot of time folding fortune tellers and inspired by the 3 R’s blog we’re today making a lampshade with these wonderful fortune tellers. See our lampshade here and Helena’s lovely lampshade here.

Fortune_teller_lampshade_PB_2013_2

Vi använder origamipapper i stl 7,5×7,5 cm, en lampskärm och klister.
———
We use origami paper in a size 7,5 x7,5 cm, a lampshade and glue.

Fortune_teller_lampshade_PB_2013_3

Börja med att vika loppor – massor av loppor. Freja vek över 60 loppor i origamipapper. Har ni glömt hur man viker loppor finns det bra beskrivningar på nätet. Börja sedan klistra fast lopporna på skärmen.
———
Start by folding fortune tellers – lots of fortune tellers. Freja folded over 60 fortune tellers in origami paper. Have you forgotten how to fold fortune tellers, good tutorials can be found online. Then glue the fortune tellers on to the lampshade.

Fortune_teller_lampshade_PB_2013_4

Vi testade ett par olika sätt att klistra på lopporna och blev mest nöjda när vi klistrade lopporna vågrätt. Att få på lopporna är pilligt och man måste vara snabb. Har ni mindre barn rekommenderar vi att ni överlåter klistrandet till en vuxen. Barnen kan vika fler loppor under tiden! Jag använde limpistol och lyckades bränna ett par fingrar i processen. Ett glas vatten att sticka fingrarna i när man bränt sig kan vara bra att ha.
———
We tested a couple of different ways to glue the fortune tellers and was most pleased with working horizontally. Pasting is fiddly and you have to be quick. If you have smaller children, we recommend that you leave the pasting to an adult. Children can fold more fortune tellers in the meantime! I used a glue gun and managed to burn a few fingers in the process. A glass of water to stick your fingers in when burned may be good to have.

Fortune_teller_lampshade_PB_2013_5

Vill man att lampskärmen ska bli jämn och fin måste man vara noga med att vika raka loppor. Frejas loppor är lite sneda men vi tycker att resultatet blev fantastiskt ändå.
———
If you want your lampshade to be smooth and even you have to be careful to fold the fortune tellers straight. Frejas fortune tellers are a little crooked, but we love the result nonetheless.

Fortune_teller_lampshade_PB_2013_7

Vi tycker nog att det nu är bevisat – man kan aldrig vika för många loppor!
———
We think it’s now been proven – you can never fold too many fortune tellers!

Äggkartongsljus / Egg carton lights

Egg_cartong_lights_PB_2013_1

Jag och Freja fick nyligen besök av våra kreativa vänner Helena och Annie från bloggen Craft & Creativity. Vi började dagen med att dekorera varsin ljusslinga med blommor av äggkartong. Vill ni testa att göra en egen så gör ni så här:
———
Freja and I recently had a visit from our creative friends Helena and Annie, with the blog Craft & Creativity. We started the day by decorating string of lights with flowers made of an egg carton. If you like to make your own, check this out:

Egg_cartong_lights_PB_2013_2

Ni behöver tomma äggkartonger, sax, hobbyfärg, penslar och en ljusslinga. Var noga med att använda en ljusslinga som inte blir varm.
———
You need empty egg cartons, scissors, hobby paint, brushes and a string of lights. Make sure your string of lights doesn’t get hot when lit.

Egg_cartong_lights_PB_2013_3

1. Klipp isär äggkopparna med en sax, och forma dem sedan till blommor.
———
Cut out the egg cups with a scissor, and form them into flowers.

Egg_cartong_lights_PB_2013_4

2. Måla sedan blommorna med hobbyfärg och låt dem torka. Freja valde klara och glada färger till sina blommor.
———
Then paint the flowers with hobby paint and let them dry. Freja chose bright and cheerful colors for her flowers.

Egg_cartong_lights_PB_2013_5

3. Klipp eller skär ett kryss i botten på blommorna och tryck igenom lamporna.
———
Cut out an X in the base of the flowers and then push the lights through.

Egg_cartong_lights_PB_2013_6

Det var allt! Ljusslingan är klar och hänger fint i vår hall.
———
That’s it! The string of lights is finished and ours is hanging nicely in our hall.

Egg_cartong_lights_PB_2013_7

Vi är så nöjda med Frejas fina ljusslinga. Kolla också in Helenas fantastiska blommor här.
———
We are so happy with Freja’s beautiful lights. Also check out Helena’s amazing flowers here.

Gör en griffeltavla / Blackboard DIY

Blackboard_PB_2013_1

Hösten är här och behovet av daglig organisation är stort. Gympapåsar ska packas, läxor ska göras och bussar ska passas. Vi löser organisationen med en enkel anslagstavla.
———
Autumn is here and the demand to organize our everyday life is high. Gym bags are to be packed, homework is to be done and buses are to be caught. We solve the problem with a simple blackboard.

Blackboard_PB_2013_2

Ni behöver griffeltavelfärg, en såg och en tunn träskiva. Vi har använt bottnar från en slaktad byrå (och ja – jag sparar på allt! Till mitt försvar vill jag bara säga att det mesta kommer till användning).
———
You need blackboard paint, a saw and a thin wooden board. We have used the bottoms from a slaughtered drawer (and yes – I save everything! In my defense, let me just say that most of the kept stuff come to use).

Blackboard_PB_2013_3

1. Börja med att rita ut den form ni vill att er griffeltavla ska ha. Håll er till rena enkla former så blir det lättare att såga.
———
1. Start by drawing out the shape you want your blackboard to have. Stick to straight and simple shapes, it makes it easier to cut.

Blackboard_PB_2013_4

2. Måla sedan tavlan med griffeltavelfärg. Freja målar med en liten roller, med det går lika bra med pensel. Låt torka och måla igen. På färgburken står angivet hur många lager färg som rekommenderas.
———
2. Then paint the board with blackboard paint. Freja paints with a small paint roller, but it works just as well with a brush. Let it dry and paint again. How many layers of paint that are recommended will be specified on the can.

Blackboard_PB_2013_5

3. När sista lagret torkat är det bara att sätta igång att använda griffeltavlan. Rita eller skriv, och sudda med en liten svamp om det blir fel eller om ni vill göra nytt.
———
3. When the last layer has dried, the board is ready to put in use. Draw or write, and erase with a small sponge if you want to do again.

Blackboard_PB_2013_6

Freja använder sin tavla att rita på.
———
Freja uses her blackboard to draw on.

Blackboard_PB_2013_7

Min tavla är på plats i köket, redo att fyllas med viktigt och oviktigt!
———
My blackboard is in place in the kitchen, ready to be filled with important and unimportant stuff!