0
Pysselbolaget
hemmapyssel

Lampskärm av loppor / Fortune teller lampshade

Fortune_teller_lampshade_PB_2013_1

Idag är det dags att visa ytterligare ett resultat från vår kreativa lördag med Helena och Annie från Craft&Creativity. Freja och Helena har ägnat en hel del tid åt att vika loppor. Inspirerade av bloggen the 3 R’s blog gör vi idag en lampskärm med dessa underbara loppor. Vår version kommer här och Helenas fina lampskärm finns här.
———
Today it’s time to show yet another craft from our creative Saturday with Helen and Annie from Craft & Creativity. Freja and Helena spent a lot of time folding fortune tellers and inspired by the 3 R’s blog we’re today making a lampshade with these wonderful fortune tellers. See our lampshade here and Helena’s lovely lampshade here.

Fortune_teller_lampshade_PB_2013_2

Vi använder origamipapper i stl 7,5×7,5 cm, en lampskärm och klister.
———
We use origami paper in a size 7,5 x7,5 cm, a lampshade and glue.

Fortune_teller_lampshade_PB_2013_3

Börja med att vika loppor – massor av loppor. Freja vek över 60 loppor i origamipapper. Har ni glömt hur man viker loppor finns det bra beskrivningar på nätet. Börja sedan klistra fast lopporna på skärmen.
———
Start by folding fortune tellers – lots of fortune tellers. Freja folded over 60 fortune tellers in origami paper. Have you forgotten how to fold fortune tellers, good tutorials can be found online. Then glue the fortune tellers on to the lampshade.

Fortune_teller_lampshade_PB_2013_4

Vi testade ett par olika sätt att klistra på lopporna och blev mest nöjda när vi klistrade lopporna vågrätt. Att få på lopporna är pilligt och man måste vara snabb. Har ni mindre barn rekommenderar vi att ni överlåter klistrandet till en vuxen. Barnen kan vika fler loppor under tiden! Jag använde limpistol och lyckades bränna ett par fingrar i processen. Ett glas vatten att sticka fingrarna i när man bränt sig kan vara bra att ha.
———
We tested a couple of different ways to glue the fortune tellers and was most pleased with working horizontally. Pasting is fiddly and you have to be quick. If you have smaller children, we recommend that you leave the pasting to an adult. Children can fold more fortune tellers in the meantime! I used a glue gun and managed to burn a few fingers in the process. A glass of water to stick your fingers in when burned may be good to have.

Fortune_teller_lampshade_PB_2013_5

Vill man att lampskärmen ska bli jämn och fin måste man vara noga med att vika raka loppor. Frejas loppor är lite sneda men vi tycker att resultatet blev fantastiskt ändå.
———
If you want your lampshade to be smooth and even you have to be careful to fold the fortune tellers straight. Frejas fortune tellers are a little crooked, but we love the result nonetheless.

Fortune_teller_lampshade_PB_2013_7

Vi tycker nog att det nu är bevisat – man kan aldrig vika för många loppor!
———
We think it’s now been proven – you can never fold too many fortune tellers!

16 Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.