0
Pysselbolaget
skolstartspyssel

Pärlade kryp / Beaded bugs

PB_jan_2013_17

Innan jul var vi på pysselbesök hos Helena och hennes dotter Annie, ett besök som resulterade i många fina pyssel, både på hennes blogg och vår. Annie lärde oss också hur man gör små pärlade djur och eftersom det var så roligt vill vi sprida det vidare.

PB_jan_2013_18

Ni behöver rörpärlor, broderigarn eller annan tråd av samma typ, två trubbiga nålar och, om ni vill göra nyckelringar som vi, även metallringar.

PB_jan_2013_19

1. Klipp en lång bit tråd och trä en nål i varje ende. Det är viktigt att nålarna är trubbiga, annars blir det lätt trassel på tråden.

PB_jan_2013_20

2. Den första pärlan bildar nosen på vårt lilla kryp. Ta sedan två pärlor och trä båda trådarna genom dem, från varsitt håll.

PB_jan_2013_21

3. Nästa gång trär ni båda trådarna, från varsitt håll igen, genom tre pärlor.

PB_jan_2013_22

4. Vårt kryp blir fyra pärlor bred och efter ett par varv med fyra pärlor i bredd gör vi ögon på krypet. Fortsätt sedan att trä på rader med fyra pärlor tills ni tycker att ert kryp är tillräckligt långt.

PB_jan_2013_23

5. Svansen på krypet görs genom att minska antal pärlor igen. När sista pärlan är på plats fäster ni tråden. Vi har valt att göra nyckelringar av våra kryp, det görs lätt genom att trä en metallring genom nosen.

[slideshow_deploy id=’1733′]

Nu är krypen klara och eftersom vi använt självlysande pärlor lyser de även i mörkret. Kolla även in Helenas småkryp här!

 

Just before Christmas we went on a craft visit to Helena and her daughter Annie, a visit that resulted in many fun craft, posted both on her blog and ours. Annie also taught us how to make small beaded bugs and because it was so much fun, we’d like to share it.

You need beads, embroidery yarn or thread of a simular character, two blunt needles, and if you want to turn them into keychains like we did, also metal rings.

1. Cut a piece of yarn and thread a needle at each end. It is important that the needles are blunt, otherwise the yarn easily tangles.

2. The first bead forms the nose of our little bug. Then take two beads and thread both of the yarn ends through them, one from the left and the other from the right.

3. Next, thread the two yarn ends through three beads.

4. Our bug will be four beads wide and after a couple of rows with four pearls in width, make eyes on the bug. Continue with rows of four beads until you think your bug is long enough.

5. The tail of the bug is made by reducing the number of beads again. When the last bead is in place, tie a knot . We have chosen to make keychains of our bugs, it is easily done by threading a metal ring through its nose.

Our bugs are one and since we used the luminous pearls they even glow in the dark! Also check out Helena’s little creatures here.

6 Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.