pärlor

Papperspärlor / Rolled paper beads

PB_maj_2013_52

Att göra papperspärlor är något som jag länge velat prova. De pärlor jag sett är så fina och det såg inte så svårt ut. Kolla till exempel på de färgglada pärlorna Kate på bloggen Minieco gjort, Mormorsglamour-Helenas pärlor gjorda av tidningspapper eller Emmas helt vita på bloggen Design and form. Visst blir man sugen på att testa! / Making paper beads is something I long wanted to try. The beads I’ve seen are so lovely and it doesnt look too difficult . For example, check out the colorful beads Kate on the blog Minieco has made, Mormorsglamour-Helenas beads made of newsprint or Emma’s all-white on the blog Design and form. It should make you want to try!

PB_maj_2013_53

Ni behöver papper, mönstrat eller enfärgade, sax, klister och en pinne eller ett sugrör att rulla pärlorna kring. / You need paper, patterned or plain, scissors, glue and a stick or a straw to roll the beads around.

PB_maj_2013_54

1. Börja med att klippa till avlånga trekanter. Man får olika form på pärlorna beroende på hur man klipper sina trekanter. Våra är 15×2 cm och blir långsmala. Rulla sedan pappret runt en pinne eller sugrör. / Start by cutting elongated triangles. You get different shape beads depending on how you cut your triangles. Ours are 15×2 cm and they make elongated beads. Roll the paper around a stick or straw.

PB_maj_2013_55

2. Sätt klister på den sista biten och rulla ihop trekanten helt. Vi valde att även lägga på ett skyddande lager lack. Pärlorna är stabila, men gjorda av papper, och det är skönt att veta att de tål ett försiktigt regn. / Add some glue on the last piece and roll up the triangle completely. We chose to also add a protective layer of varnish. The beads are stable, but made ​​of paper, and it’s nice to know that they can withstand a gentle rain.

PB_maj_2013_56

3. När pärlorna har torkat är det bara att sätta ihop dem! Vi gör halsband med en liten glaspärla mellan varje papperspärla. / Once the beads have dried, just put them together! We made a necklaces with small glass bead between each pearl paper.

PB_maj_2013_57

Så här fint blev de! Det var inte svårt att göra papperspärlor men det tog oss lite tid. Ett utmärkt pyssel på en regnig sommardag, med andra ord. / This is how good they turned out! It wasnt difficult to make paper beads, but it took us a little time. In other words – an excellent craft on a rainy summer day.

Rosettringar / Bow Tie Rings

PB_feb_2013_35

Idag gör vi flickiga ringar av färgglada band och pärlor. En riktig färgfest!

PB_feb_2013_36

Ni behöver vackra band, pärlor, nål, tråd och broderiringar.

PB_feb_2013_37

1. Vi börjar med rosetten och den är av enklaste sort. Vi har helt enkelt vikt ihop ett ca 20 cm långt band som vi sen knyter ihop. För att förhindra att ändarna repar upp sig kan man, om man använder syntetband, försiktigt smälta kanten på bandet. Var mycket försiktiga när ni gör det. Vi vill inte bli skyldiga till några brända fingrar.

PB_feb_2013_38

2. Snurra en tråd eller en bit broderigarn runt det vikta bandet och rosetten är klar. Fäst rosetten med ett par stygn i broderiringen men klipp inte tråden.

PB_feb_2013_39

3. Använd samma tråd till att fästa fast pärlan. När pärlan sitter ordetligt fast fäster ni tråden på baksidan av rosetten. Ringen är klar!

PB_feb_2013_40

Vi kunder förstås inte göra bara en – vi testade alla färger vi hade!

PB_feb_2013_41

En ring att bära och bli glad av, eller hur! Banden kommer från TGR, pärlorna från Panduro och ringar finns att köpa hos Helena, som också visar hur man gör andra roliga och färgglada ringar!

Today we make girly rings of colorful ribbons and beads. A real color feast!

You need beautiful ribbons, beads, needle, thread and embroidery rings.

1. We start with the bow and it is of the simplest kind. We simply fold a ribbon, approximately 20 cm long, and then tie a string of thread around it. In order to prevent the ends from unraveling you can, if you’re using a synthetic ribbon, gently melt the edge of the ribbon. Be very careful when you do this. We do not want to be guilty of any ones burnt fingers.
2. Run a thread or a piece of embroidery yarn around the folded ribbon and the bow is done. Attach the bow with a couple of stitches in the embroidery ring, but do not cut the thread.
3. Use the same thread to attach the bead. When the bead is firmly attach to the ring, tie the thread to the back of the bow. The ring is done!

We could of course not stop at one – we had to test all the different ribbons we had!

A ring to wear and be happy, isn’t it!

Moln mobil / Cloud mobile

PB_jan_2013_45

Sverige är kallt och vackert och vi åker hellre skridskor än att pyssla. I väntan på våren och ljuset vill vi visa er en enkel mobil i form av ett moln. Häng med!

PB_jan_2013_46

Ni behöver vitt papper och kartong, broderitråd eller tunt garn, nål och sax. Ni behöver också klister, håltång och ullpärlor. Vi har köpt våra ullpärlor på en resa. Helenas butik Make&Create har liknande.

PB_jan_2013_47

1. Börja med att rita ut ett moln på ett papper. Klipp sedan ut molnet i kartong och papper och klistra pappret på kartongen. Medan klistret torkar, trä ullpärlorna på tråden med lite mellanrum.

PB_jan_2013_48

2. Gör hål för ullgirlanderna med en sax eller håltång och knyt fast dem vid molnet.

PB_jan_2013_49

Då var det klart! Färgglatt och enkelt!

 

Sweden is cold and beautiful and we rather go skating than making crafts. While waiting for spring and the light we want to show you a simple mobile in the shape of a cloud. Come along!

You need white paper and cardboard, embroidery thread or thin yarn, needle and scissors. You will also need glue, a hole punch and wool beads. We bought our wool beads on a trip. Helena’s shop Make & Create has similar.

1. Start by drawing out a cloud on paper. Then cut out the cloud in cardboard and paper and paste paper on the cardboard. While the glue dries, string the wool beads on the thread with some intervals.
2. Make holes for the wool strings with scissors or hole punch and tie them on to the cloud.

That’s it! Colourful and easy!