papper

Girland med silkespapper / Tissue paper garland

Garland_PB_2013_1

Finns det något härligare än en girland! Med klara färger och fina former piggar de upp nästan var som helst. De finns i alla varianter och många är riktigt enkla att pyssla ihop själv. Idag gör vi en girland med silkepapper. Häng med!
———
Is there anything lovelier than a garland! With bright colors and delicate shapes they brightens up almost anything. They come in all varieties and many of them are really easy to make. Today we make a garland with tissue paper. Check it out!

Garland_PB_2013_2

Ni behöver färgat vanligt papper, silkespapper, sax, klister och ett snöre.
———
You need colored plain paper, tissue paper, scissors, glue and a string.

Garland_PB_2013_3

1. Klipp först ut dubbla vimplar i det färgade pappret. Vimplarna ska sitta ihop i överkant, så att man kan hänga på dem på snöret. Klipp sedan ut ett fönster för silkespappret. Vi klipper trekantiga fönster i vissa vimplar …
———
1. First cut out double pennants in the colored paper. The pennants should be connected at the top, so that you can hang them onto the string. Then cut out a window for the tissue paper. We cut triangular window in some pennants …

Garland_PB_2013_4

2. … och stämplar runda fönster i andra vimplar. De runda fönsterna går förstås även att få till med en sax, men vi är lite kära i vår cirkelstans.
———
2. … and punched out round windows in other pennants. The round windows can of course be cut out with scissors, but we are little in love with our circle punch.

Garland_PB_2013_5

3. Lägg in snöret i vimpeln tillsammans en bit silkespapper och klistra ihop. Klipp sedan bort överflödigt silkespapper och en vimpel är klar!
———
3. Place the string in the fold of the pennant, together with a piece of tissue paper, and glue together. Cut away the excess tissue and your pennant is ready!

Garland_PB_2013_6

Vår girland är klar! Ser ni att ljuset lyser igenom silkespappret? Girlanden hänger nu i gästrummet, förhoppningsvis piggar den upp familj och vänner när de kommer på besök.
———
Our garland is done! Can you see the light shining through the tissue? The garland is now hanging in the guest room, to cheer family and friends up when they come to visit.

Garland_PB_2013_7

Lampskärm av loppor / Fortune teller lampshade

Fortune_teller_lampshade_PB_2013_1

Idag är det dags att visa ytterligare ett resultat från vår kreativa lördag med Helena och Annie från Craft&Creativity. Freja och Helena har ägnat en hel del tid åt att vika loppor. Inspirerade av bloggen the 3 R’s blog gör vi idag en lampskärm med dessa underbara loppor. Vår version kommer här och Helenas fina lampskärm finns här.
———
Today it’s time to show yet another craft from our creative Saturday with Helen and Annie from Craft & Creativity. Freja and Helena spent a lot of time folding fortune tellers and inspired by the 3 R’s blog we’re today making a lampshade with these wonderful fortune tellers. See our lampshade here and Helena’s lovely lampshade here.

Fortune_teller_lampshade_PB_2013_2

Vi använder origamipapper i stl 7,5×7,5 cm, en lampskärm och klister.
———
We use origami paper in a size 7,5 x7,5 cm, a lampshade and glue.

Fortune_teller_lampshade_PB_2013_3

Börja med att vika loppor – massor av loppor. Freja vek över 60 loppor i origamipapper. Har ni glömt hur man viker loppor finns det bra beskrivningar på nätet. Börja sedan klistra fast lopporna på skärmen.
———
Start by folding fortune tellers – lots of fortune tellers. Freja folded over 60 fortune tellers in origami paper. Have you forgotten how to fold fortune tellers, good tutorials can be found online. Then glue the fortune tellers on to the lampshade.

Fortune_teller_lampshade_PB_2013_4

Vi testade ett par olika sätt att klistra på lopporna och blev mest nöjda när vi klistrade lopporna vågrätt. Att få på lopporna är pilligt och man måste vara snabb. Har ni mindre barn rekommenderar vi att ni överlåter klistrandet till en vuxen. Barnen kan vika fler loppor under tiden! Jag använde limpistol och lyckades bränna ett par fingrar i processen. Ett glas vatten att sticka fingrarna i när man bränt sig kan vara bra att ha.
———
We tested a couple of different ways to glue the fortune tellers and was most pleased with working horizontally. Pasting is fiddly and you have to be quick. If you have smaller children, we recommend that you leave the pasting to an adult. Children can fold more fortune tellers in the meantime! I used a glue gun and managed to burn a few fingers in the process. A glass of water to stick your fingers in when burned may be good to have.

Fortune_teller_lampshade_PB_2013_5

Vill man att lampskärmen ska bli jämn och fin måste man vara noga med att vika raka loppor. Frejas loppor är lite sneda men vi tycker att resultatet blev fantastiskt ändå.
———
If you want your lampshade to be smooth and even you have to be careful to fold the fortune tellers straight. Frejas fortune tellers are a little crooked, but we love the result nonetheless.

Fortune_teller_lampshade_PB_2013_7

Vi tycker nog att det nu är bevisat – man kan aldrig vika för många loppor!
———
We think it’s now been proven – you can never fold too many fortune tellers!

Papperspärlor / Rolled paper beads

PB_maj_2013_52

Att göra papperspärlor är något som jag länge velat prova. De pärlor jag sett är så fina och det såg inte så svårt ut. Kolla till exempel på de färgglada pärlorna Kate på bloggen Minieco gjort, Mormorsglamour-Helenas pärlor gjorda av tidningspapper eller Emmas helt vita på bloggen Design and form. Visst blir man sugen på att testa! / Making paper beads is something I long wanted to try. The beads I’ve seen are so lovely and it doesnt look too difficult . For example, check out the colorful beads Kate on the blog Minieco has made, Mormorsglamour-Helenas beads made of newsprint or Emma’s all-white on the blog Design and form. It should make you want to try!

PB_maj_2013_53

Ni behöver papper, mönstrat eller enfärgade, sax, klister och en pinne eller ett sugrör att rulla pärlorna kring. / You need paper, patterned or plain, scissors, glue and a stick or a straw to roll the beads around.

PB_maj_2013_54

1. Börja med att klippa till avlånga trekanter. Man får olika form på pärlorna beroende på hur man klipper sina trekanter. Våra är 15×2 cm och blir långsmala. Rulla sedan pappret runt en pinne eller sugrör. / Start by cutting elongated triangles. You get different shape beads depending on how you cut your triangles. Ours are 15×2 cm and they make elongated beads. Roll the paper around a stick or straw.

PB_maj_2013_55

2. Sätt klister på den sista biten och rulla ihop trekanten helt. Vi valde att även lägga på ett skyddande lager lack. Pärlorna är stabila, men gjorda av papper, och det är skönt att veta att de tål ett försiktigt regn. / Add some glue on the last piece and roll up the triangle completely. We chose to also add a protective layer of varnish. The beads are stable, but made ​​of paper, and it’s nice to know that they can withstand a gentle rain.

PB_maj_2013_56

3. När pärlorna har torkat är det bara att sätta ihop dem! Vi gör halsband med en liten glaspärla mellan varje papperspärla. / Once the beads have dried, just put them together! We made a necklaces with small glass bead between each pearl paper.

PB_maj_2013_57

Så här fint blev de! Det var inte svårt att göra papperspärlor men det tog oss lite tid. Ett utmärkt pyssel på en regnig sommardag, med andra ord. / This is how good they turned out! It wasnt difficult to make paper beads, but it took us a little time. In other words – an excellent craft on a rainy summer day.