Godis-sushi

Candy_sushi_PB_2013_1

I Sverige har vi som tradition att låta barnen äta godis på lördagar.  Redan idag vill vi visa vad vi roade oss med förra lördagen. Kolla här! / In Sweden we have a tradition of letting the kids eat candy on Saturdays. Today we like to show what we amused ourselves with last Saturday. Check this out!

Candy_sushi_PB_2013_2

Ni behöver godis! Du kan välja nästan vad som helst, men bra att ha är remmar och snören, liksom stora marshmallows. / You need candy! You can pick almost anything but you need candy in the shape of straps and strings, as well as large marshmallows.

Candy_sushi_PB_2013_3

Vi ska göra godis-sushi! Istället för ris använder vi marshmallows. Istället för lax använder vi gelefiskar. Härligt, eller hur! / We’re making candy sushi! Instead of rice, we use marshmallows. Instead of salmon, we use candy fishes. Beautiful, isn’t it!

Candy_sushi_PB_2013_4

En del godis var för långa. Enklaste sättet att få dem kortare är att klippa dem med en sax. Ser bara till att saxarna är ordentligt rena, sushin ska ju ätas när den är klar. Vi använde även saxar till att göra hål på marshmallowsen. / Some of the candy pieces were too long. The easiest way to get them shorter is to cut them with scissors. Make sure the scissors are clean, the sushi is to be eaten when it’s ready. We also used scissors to make holes in the marshmallows.

Candy_sushi_PB_2013_5

Vårt bord är täckt av socker, men vad gör det när man får så här fina sushis. / Our table is covered in sugar, but it doesn’t matter when you get sushis this nice.

Candy_sushi_PB_2013_6

Våra godis-sushis höll oss sysselsatta under en lång och rolig stund. Behöver jag säga att vår sushi gjorde succé? Kanske kan det vara en idé för till exempel barnkalas. / Our candy sushis kept us busy for a long and enjoyable time. Need I say that our sushi was a success? Perhaps it might be a good idea for kids partys.

Candy_sushi_PB_2013_7

Men vad har hänt här? – Kyparn, det är en godisråtta i min sushi … / But what happened here? – Waiter, there’s a jelly rat in my sushi …

Candy_sushi_PB_2013_8