återanvändning

Gör en sockmask / Make a sock worm

PB_juni_2013_1

Ni som följer oss vet att vi älskar att återvinna våra gamla saker. En av anledningarna är förstås att vi vill spara vår miljö, en annan är att vi skulle ruinera oss om vi behövde köpa material till alla våra pyssel. Idag återanvänder vi Frejas strumpbyxor. Ni som har små döttrar vet att det går åt en hel del strumpbyxor. Hål i grenen och på tårna går att laga ett par gånger, med efter ett par gånger funkar det inte längre. Vi har tidigare gjort mugghållare och mobiltelefonfodral av gamla strumpor. Idag blir det ormar! / Those of you who follow us know that we love to recycle things we have at home. One of the reasons is of course that we want to save our environment, another is that we would be ruined if we had to buy materials for all of our craft. Today we reuse Frejas tights. Those of you who with daughters know they use up alot of tights. Hole in the crotch and on the toes can be fix a couple of times, but after a while it doesn’t work anymore. We have made cup holders and cell phone covers of old tights before. Today we’ll make worms!

PB_juni_2013_2

Ni behöver barnstrumpbyxor, Sax, nål och tråd, vadd och några små bitar filt. / You need children tights, scissors, needle and thread, batting, and some small pieces of felt.

PB_juni_2013_3

1. Börja med att klippa av ena benet på strumpbyxan. Fyll benet med vadd och knyt med en tråd ihop änden på byxan. Knyt också trådar med jämna mellanrum längs med benet, så att masken får en maskig kropp. / Start by cutting off one leg of the tights. Fill the leg with batting and tie a piece of thread around the end. Also tie threads evenly along the leg, so that the worm gets a wormy body.

PB_juni_2013_4

2. Vi använder små bitar av filt till ögon och de täcker hålen på tårna. Maskarna får även tänder eller tungor. Våra maskar är klara! / We use small pieces of felt as eyes and they also cover up the holes in the toes. Give your worms teeth or tongues. Done!

PB_juni_2013_5

Favoritkusinen utgör vår testpanel. Masken verkar godkänd! / Our favorite cousin is our test panel. The worm seems to be approved!

PB_juni_2013_6

Våra maskar är mjuka och goa. Istället för att bli skräp har de blivit nya leksaker till både Freja och hennes kusin. Brukar ni återanvända saker ni har hemma eller har ni sparat något ni gärna vill göra något av? Skriv till oss och berätta! / Our worms turned out soft and cuddly. Instead of becoming junk they were transformed into new toys for both Freja and her cousin. Do you reuse  things you have at home or have you saved something you would like to do something with? Please , write to us, we’d love to hear from you!

Jordglobslampa / Globe lamp

Att göra om loppisfynd är både roligt och ekonomiskt fördelaktigt. Jag gillar också att visa mina barn att trasiga saker kan, med lite fantasi och färg, bli någonting annat. Vi hittade en gammal jordglob med en trasig karta och bestämde oss för att förvandla den till en lampa. / To re make flea market finds is both fun and financially beneficial. I also like to show my children that broken things can, with a little imagination and color, becoming something else. We found an old globe with a broken map and decided to turn it into a lamp.

PB_maj_2013_40

Vi har använt en gammal jordglob av glas. / We have used an old globe of glass.

PB_maj_2013_41

1. För att få en fin lampa krävs en fin glob, och den bör vara i glas. Många nyare jordglober är i plast och de är inte så fina. Det kan vara svårt att bedöma skicket på glasgloben. Vi hade tur, kartan på vår glob hade spruckit och vi kunde se att glasgloben var fin. / To get a nice lamp you need to find a pretty sphere, and it should be in glass. Many newer globes are made ​​of plastic and they are not that nice. It can be difficult to assess the condition of the glass globe with the map on. We were lucky, the map of our globe had burst and we could see that the glass globe was beautiful.

PB_maj_2013_42

2. De flesta kartbitar var lätta att dra av. Kartbitarna sparar vi förstås. De är vackra och vi kan säkert komma på något att göra av dem en annan gång. / Most map pieces were easy to pull off. The map pieces we save of course. They are beautiful and we can surely think of anything to do with them another time.

PB_maj_2013_43

3. Som ni ser blev det lite skräp kvar på globen. Den är också täckt med rester av klister. Ändå kan man ana hur fin den kommer att bli. Tappa den inte, Freja! / As you can see, it was a bit rubbish left on the globe. It is also covered with remnants of glue. Yet one can imagine how nice it will be. Don’t drop it, Freja!

PB_maj_2013_44

4. Med lite ljummet vatten och en svamp går klister och kartrester lätt bort. Fäst sedan globen på ställningen och lampan är klar. / With a little warm water and a sponge the glue and map residue is easily removed. Fasten the globe to the stand again and the lamp is ready.

PB_maj_2013_45

Glasgloben är vacker både tänd och släckt, och vi är mycket nöjda. Ett trasigt loppisfynd blev en unik lampa. Nu ska vi bara fundera ut vad vi ska göra med de resterande kartbitarna. Trevlig helg! / The glass globe is beautiful both with the light on and off, and we are very happy with it. A broken flea market find became a unique lamp. Now we just have to figure out what to do with the remaining map pieces. Have a nice weekend!

Återvunna presentaskar / Recycled gift boxes

PB_maj_2013_1

En viktig sak jag vill lära mina barn är att ta vara på det som vi traditionellt kallar skräp. Man kan göra så mycket fina saker av skräp. Idag gör vi presentaskar av tomma pastakartonger och juicepaket. / I like to teach my children to take care of what we traditionally call junk. You can make so many lovely things of junk. Today we make gift boxes of empty pasta cartons and juice boxes.

PB_maj_2013_2

Ni behöver tomma kartonger från till exempel pasta och juice. Ni behöver också fina papper, klister, sax och några fina bitar band at dekorera med. / You need empty cartons from for example pasta and juices. You also need lovely paper, glue, scissors, and ribbons to decorate with.

PB_maj_2013_3

1. Börja med att mäta ut en bit papper som kan täcka förpackningen. Vi har använt ett presentpapper som blivit över. Man kan också använda fina bilder ur gamla färdiglästa magasin. Stryk sedan klister på pappret och tryck på det. / Start by measuring out a piece of paper that will cover the carton. We have used left over wrapping paper. You can also use nice images from old but read magazines. Put glue on the paper and press it on to the box.

PB_maj_2013_4

2. När klistret har torkat klipper ni av toppen. Eftersom sidorna ska vikas in måste man klippa längs sidorna på förpackningen. Vi har klippt ner 7 cm på vår juiceförpackning. Runda också till kanterna på sidoflikarna. / When the glue has dried, cut off the top. Since the sides are to be folded in, you must cut along the sides of the box. We have cut down 7 cm on our juice box. Also give the side flaps rounded edges.

PB_maj_2013_5

3. Vik sedan in de rundade kanterna. Fäst de längre kanterna med ett band eller en klämma och presentasken är färdig. / Then fold in the rounded edges. Attach the longer edges with a ribbon or a clip and your gift box is complete.

PB_maj_2013_6

Nu är det bara att fylla förpackningarna med trevligheter och ge bort till någon ni gillar. / Now fill the box with goodies and give to someone you like.

PB_maj_2013_7

Smart återvinning, eller hur! / Smart recycling, don’t you think!