återanvändning

Jordglobslampa / Globe lamp

Att göra om loppisfynd är både roligt och ekonomiskt fördelaktigt. Jag gillar också att visa mina barn att trasiga saker kan, med lite fantasi och färg, bli någonting annat. Vi hittade en gammal jordglob med en trasig karta och bestämde oss för att förvandla den till en lampa. / To re make flea market finds is both fun and financially beneficial. I also like to show my children that broken things can, with a little imagination and color, becoming something else. We found an old globe with a broken map and decided to turn it into a lamp.

PB_maj_2013_40

Vi har använt en gammal jordglob av glas. / We have used an old globe of glass.

PB_maj_2013_41

1. För att få en fin lampa krävs en fin glob, och den bör vara i glas. Många nyare jordglober är i plast och de är inte så fina. Det kan vara svårt att bedöma skicket på glasgloben. Vi hade tur, kartan på vår glob hade spruckit och vi kunde se att glasgloben var fin. / To get a nice lamp you need to find a pretty sphere, and it should be in glass. Many newer globes are made ​​of plastic and they are not that nice. It can be difficult to assess the condition of the glass globe with the map on. We were lucky, the map of our globe had burst and we could see that the glass globe was beautiful.

PB_maj_2013_42

2. De flesta kartbitar var lätta att dra av. Kartbitarna sparar vi förstås. De är vackra och vi kan säkert komma på något att göra av dem en annan gång. / Most map pieces were easy to pull off. The map pieces we save of course. They are beautiful and we can surely think of anything to do with them another time.

PB_maj_2013_43

3. Som ni ser blev det lite skräp kvar på globen. Den är också täckt med rester av klister. Ändå kan man ana hur fin den kommer att bli. Tappa den inte, Freja! / As you can see, it was a bit rubbish left on the globe. It is also covered with remnants of glue. Yet one can imagine how nice it will be. Don’t drop it, Freja!

PB_maj_2013_44

4. Med lite ljummet vatten och en svamp går klister och kartrester lätt bort. Fäst sedan globen på ställningen och lampan är klar. / With a little warm water and a sponge the glue and map residue is easily removed. Fasten the globe to the stand again and the lamp is ready.

PB_maj_2013_45

Glasgloben är vacker både tänd och släckt, och vi är mycket nöjda. Ett trasigt loppisfynd blev en unik lampa. Nu ska vi bara fundera ut vad vi ska göra med de resterande kartbitarna. Trevlig helg! / The glass globe is beautiful both with the light on and off, and we are very happy with it. A broken flea market find became a unique lamp. Now we just have to figure out what to do with the remaining map pieces. Have a nice weekend!

Återvunna presentaskar / Recycled gift boxes

PB_maj_2013_1

En viktig sak jag vill lära mina barn är att ta vara på det som vi traditionellt kallar skräp. Man kan göra så mycket fina saker av skräp. Idag gör vi presentaskar av tomma pastakartonger och juicepaket. / I like to teach my children to take care of what we traditionally call junk. You can make so many lovely things of junk. Today we make gift boxes of empty pasta cartons and juice boxes.

PB_maj_2013_2

Ni behöver tomma kartonger från till exempel pasta och juice. Ni behöver också fina papper, klister, sax och några fina bitar band at dekorera med. / You need empty cartons from for example pasta and juices. You also need lovely paper, glue, scissors, and ribbons to decorate with.

PB_maj_2013_3

1. Börja med att mäta ut en bit papper som kan täcka förpackningen. Vi har använt ett presentpapper som blivit över. Man kan också använda fina bilder ur gamla färdiglästa magasin. Stryk sedan klister på pappret och tryck på det. / Start by measuring out a piece of paper that will cover the carton. We have used left over wrapping paper. You can also use nice images from old but read magazines. Put glue on the paper and press it on to the box.

PB_maj_2013_4

2. När klistret har torkat klipper ni av toppen. Eftersom sidorna ska vikas in måste man klippa längs sidorna på förpackningen. Vi har klippt ner 7 cm på vår juiceförpackning. Runda också till kanterna på sidoflikarna. / When the glue has dried, cut off the top. Since the sides are to be folded in, you must cut along the sides of the box. We have cut down 7 cm on our juice box. Also give the side flaps rounded edges.

PB_maj_2013_5

3. Vik sedan in de rundade kanterna. Fäst de längre kanterna med ett band eller en klämma och presentasken är färdig. / Then fold in the rounded edges. Attach the longer edges with a ribbon or a clip and your gift box is complete.

PB_maj_2013_6

Nu är det bara att fylla förpackningarna med trevligheter och ge bort till någon ni gillar. / Now fill the box with goodies and give to someone you like.

PB_maj_2013_7

Smart återvinning, eller hur! / Smart recycling, don’t you think!

Korsstygn på vykort / Cross stitch postcards

PB_april_2013_44

Freja gillar att brodera men har inte tålamod att sitta med några större projekt. En utmaning för oss är att hitta små projekt som fortfarande ”blir nått”. Bra resultat snabbt, helt enkelt. Vi har tidigare broderat på plastburkar och servettringar, och idag försöker vi oss på vykort. / Freja likes to do embroidery but she doesn’t have the patience to sit with any major projects. A challenge for us is to find small and satisfying projects for her. She likes great results fast. We have previously embroidered on plastic bottles and napkin rings, and today we are trying out postcards.

PB_april_2013_45

Ni behöver gamla vykort, våra kostade ett par kronor i en second hand-butik, nål, broderigarn, sax och rutat papper. / You need old postcards, ours are from a thrift shop, needle, embroidery yarn, scissors and graph paper.

PB_april_2013_46PB_april_2013_49

1. Börja med att rita ut ett enkelt mönster på det rutade pappret. Sök på nätet eller testa er fram. Lägg sedan det rutade pappret på vykortet och stick hål där stygnen ska ner. / Start by drawing out a simple pattern on the graph paper. Search online or test drawing your own. Then place the graph paper on a postcard and pierce holes where the stitches are going in.

PB_april_2013_47

2. Gör bara hål där det ska vara styng, då är det lättare att följa mönstret. Sen är det bara att sätta igång och brodera! / Pierce holes only were the stitches are going in, that way it’s easy to follow the pattern. Then go right ahead and start embroidering!

PB_april_2013_48

Papper kan vara lite trickigt att brodera i, man får inte vara för hårdhänt. Se också till att broderigarnet inte är för tjockt. Vill man kan man också förstärka vykorten genom att tejpa baksida av korten. / Paper can be a bit tricky to embroider in, one must a bit careful. Make sure the embroidery yarn is not too thick. If you like you can also reinforce the postcards by applying tape to the back of the cards.

PB_april_2013_50

Det blir fort fint när man broderar på kort! Korsstygn kan ju också pigga upp lite tråkiga motiv. Det är nått i vattnet … / You get fast results when embroidering on postcards! A few cross stitches can of course also brighten up a somewhat dull design. There is something in the water …

PB_april_2013_51

Alla våra motiv kanske inte blev så lyckade, det här vad tänkt att bli ett öga … Man kan också brodera på vanligt lite tjockare papper. Vi gjorde ett födelsedagskort med en broderad muffins! Vad broderar ni helst på? / All our designs were perhaps not so successful, this one is supposed to be an eye … You can also do embroidery on plain heavy weight paper. We made a birthday card with an embroidered cupcakes! What do you prefer to embroider on?