Pärlor

Moln mobil / Cloud mobile

PB_jan_2013_45

Sverige är kallt och vackert och vi åker hellre skridskor än att pyssla. I väntan på våren och ljuset vill vi visa er en enkel mobil i form av ett moln. Häng med!

PB_jan_2013_46

Ni behöver vitt papper och kartong, broderitråd eller tunt garn, nål och sax. Ni behöver också klister, håltång och ullpärlor. Vi har köpt våra ullpärlor på en resa. Helenas butik Make&Create har liknande.

PB_jan_2013_47

1. Börja med att rita ut ett moln på ett papper. Klipp sedan ut molnet i kartong och papper och klistra pappret på kartongen. Medan klistret torkar, trä ullpärlorna på tråden med lite mellanrum.

PB_jan_2013_48

2. Gör hål för ullgirlanderna med en sax eller håltång och knyt fast dem vid molnet.

PB_jan_2013_49

Då var det klart! Färgglatt och enkelt!

 

Sweden is cold and beautiful and we rather go skating than making crafts. While waiting for spring and the light we want to show you a simple mobile in the shape of a cloud. Come along!

You need white paper and cardboard, embroidery thread or thin yarn, needle and scissors. You will also need glue, a hole punch and wool beads. We bought our wool beads on a trip. Helena’s shop Make & Create has similar.

1. Start by drawing out a cloud on paper. Then cut out the cloud in cardboard and paper and paste paper on the cardboard. While the glue dries, string the wool beads on the thread with some intervals.
2. Make holes for the wool strings with scissors or hole punch and tie them on to the cloud.

That’s it! Colourful and easy!

Pärlade kryp / Beaded bugs

PB_jan_2013_17

Innan jul var vi på pysselbesök hos Helena och hennes dotter Annie, ett besök som resulterade i många fina pyssel, både på hennes blogg och vår. Annie lärde oss också hur man gör små pärlade djur och eftersom det var så roligt vill vi sprida det vidare.

PB_jan_2013_18

Ni behöver rörpärlor, broderigarn eller annan tråd av samma typ, två trubbiga nålar och, om ni vill göra nyckelringar som vi, även metallringar.

PB_jan_2013_19

1. Klipp en lång bit tråd och trä en nål i varje ende. Det är viktigt att nålarna är trubbiga, annars blir det lätt trassel på tråden.

PB_jan_2013_20

2. Den första pärlan bildar nosen på vårt lilla kryp. Ta sedan två pärlor och trä båda trådarna genom dem, från varsitt håll.

PB_jan_2013_21

3. Nästa gång trär ni båda trådarna, från varsitt håll igen, genom tre pärlor.

PB_jan_2013_22

4. Vårt kryp blir fyra pärlor bred och efter ett par varv med fyra pärlor i bredd gör vi ögon på krypet. Fortsätt sedan att trä på rader med fyra pärlor tills ni tycker att ert kryp är tillräckligt långt.

PB_jan_2013_23

5. Svansen på krypet görs genom att minska antal pärlor igen. När sista pärlan är på plats fäster ni tråden. Vi har valt att göra nyckelringar av våra kryp, det görs lätt genom att trä en metallring genom nosen.

Nu är krypen klara och eftersom vi använt självlysande pärlor lyser de även i mörkret. Kolla även in Helenas småkryp här!

 

Just before Christmas we went on a craft visit to Helena and her daughter Annie, a visit that resulted in many fun craft, posted both on her blog and ours. Annie also taught us how to make small beaded bugs and because it was so much fun, we’d like to share it.

You need beads, embroidery yarn or thread of a simular character, two blunt needles, and if you want to turn them into keychains like we did, also metal rings.

1. Cut a piece of yarn and thread a needle at each end. It is important that the needles are blunt, otherwise the yarn easily tangles.

2. The first bead forms the nose of our little bug. Then take two beads and thread both of the yarn ends through them, one from the left and the other from the right.

3. Next, thread the two yarn ends through three beads.

4. Our bug will be four beads wide and after a couple of rows with four pearls in width, make eyes on the bug. Continue with rows of four beads until you think your bug is long enough.

5. The tail of the bug is made by reducing the number of beads again. When the last bead is in place, tie a knot . We have chosen to make keychains of our bugs, it is easily done by threading a metal ring through its nose.

Our bugs are one and since we used the luminous pearls they even glow in the dark! Also check out Helena’s little creatures here.

På en regnig dag… / On a rainy dag…

Regnet öser ner och mörkret ger inte helt vika under dagen. Det är höst i Sverige och vi letar saker att göra inomhus. Med inspiration från Helena på bloggen Craft & Creativity gör vi enkla armband av vackra pärlor i lera.

Ni behöver vackra pärlor, elastisk tråd och en sax.

1. Våra armband är av den enklaste sorten. De vackra lerpärlorna kommer från Creativ Company men finns även att köpa i Helenas nya butik Make and Create. De små pärlorna är inhandlade på en semester i Kalmar och funkar utmärkt som humörshöjare när regnet öser ner.

2. Pärlorna träs på elastisk tråd efter tycke och smak.

3. Vi avslutade våra armband med en dubbelknut. Vill man vara säker på att knuten ska hålla kan man sätta lite klister i knuten innan man drar åt den. Sen är det bara att börja på nästa.

Vi höll på en hel eftermiddag och är mycket nöjda med resultatet. Ha det bra i höstrusket!
The rain is pouring down and the darkness doesn’t fully budge during the day. It’s autumn in Sweden and we are looking for things to do indoors. Inspired by Helena on the blog Craft & Creativity, we make simple bracelet with beautiful clay beads.

You’ll need beautiful beads, elastic thread and scissors.

1. Our bracelets are of the most basic kind. Our beautiful clay beads are from Creativ Company, but are also available at Helena’s new store Make and Create. The small beads we purchased on a holiday in Kalmar and works great as a mood booster when rain is pouring down.

2. Thread the beads on your elastic thread according to your own taste.

3. We finished our bracelet of with a double knot. If you want to make sure the knot will hold, you can put a little glue in the knot before tightening it. Now it’s time for the next bracelet.

This is the result of a very productive afternoon are we are very pleased. Happy Halloween to all of you!