Högtider

Fiffiga fladdermöss / Brilliant bats

Så mycket roligt kan göras av toarullar. Här hittade vi inspiration till dessa härliga fladdermöss.

Ni behöver toarullar, hobbyfärg, pensel, färgade papper och ögon.

1. Börja med att vika ner överkanterna till öron och måla sedan toarulle. Tänk på att inte använda vattenfärger eftersom de färgar av sig även när de torkat. Använd istället hobbyfärger.

2. När färgen har torkat går det bra att klistra på ögonen. Vi har använt både paljetter och plastögon. Vingarna viks av det färgade pappret. Ni bestämmer själva hur stora vingar ni vill ha.

3. Vi har fäst vingarna på två olika sätt. På den ena skar vi en skåra i rullen och tryckte in vingarna. På den andra klistrade vi helt enkelt bara vingarna direkt på rullen. När vingarna är på plats ritade vi dit munnen. Allt är på plats!

Här är våra nya kompisar.

Alla har sina egna personligheter och egenheter. Visst är de fina!

 

So many fun things can be made out of toilet rolls. We found the inspiration for these neat bats here.

You need toilet rolls, hobby paint, brushes, colored paper and plastic eyes.

1. Start by folding down the top edges to make the ears and then paint the toilet roll. Don’t use water colors, they rub off even when dry. Use hobby paint instead.

2. When the paint dried you can attach the eyes. Our eyes are made by sequins and regular plastic eyes glued together. Use the the colored paper to fold the wings.

3. We’ve used two different ways to attach the wings. On some of our bats we cut a slit in the roll and on others we simply glued the wings directly on to the side of the roll. With the wings in place, draw the mouth. Done!

Here are our new friends. Everyone with their own personality and quirks. Aren’t they lovely!

Små skjortspöken / Tiny shirt ghosts

Vi närmar oss Halloween – visst är det härligt! Här kommer ett enkelt pyssel för alla er som vill spöka ut era hus.

Ni behöver flörtkulor, tygbitar, klister, sax, pennor och en bit garn.

1. Börja med att klippa till tyget i cirka 15 x 15 cm stora fyrkanter. VI har använt gamla tygbitar från skjortor och lakan. Stryk klister på toppen av flörtkulan och lägg över tyget. Låt klistret torka.

2. När klistret har torkat är det dags att måla på ögon och mun. Ni kan också klistra på knappar eller pärlor som ögon.

3. Spöket när nu nästan färdigt. Fäst en bit garn eller tråd i tyget på spöket och häng upp.

Våra små spökvänner hänger nu överallt i huset. Visst är de fina!
Halloween is coming – isn’t it wonderful! Here’s a spooky but easy Halloween craft.

You need to cotton pulp balls, scraps of fabric, glue, scissors, pencils and a string of yarn.

1. Start by cutting the fabric into squares, about 15 x 15 cm. We’ve used old scraps of fabric from shirts and sheets. Apply glue to the top of the cotton pulp ball and them cover it in fabric. Let the glue dry.

2. When the glue has dried, it’s time to draw the eyes and mouth. You can also use buttons or beads for the eyes.

3. Our ghost is now almost done. Attach a string of yarn or thread to the head of the ghost and hang it up.

Our little friendly ghosts now hanging all over the house. They are so lovely!

Näsduksspöken / Handkerchief Ghosts

Den senaste veckan har varit konstig hemma hos oss och nu är vi säkra – det spökar. Små näsdukar har plötsligt fått liv och far omkring. Så här gick det till…

Ni behöver gamla, tunna näsdukar. Vi hittade våra på Myrornas för 5 kr styck. Ni behöver också en toarulle, ståltråd, tapetklister, tidningspapper, plastfolie, sax och pensel.

1. Börjar med att göra en spökställning. Toarullen kommer att fungera som kropp, ståltråden formas som armar och en boll av tidningspapper fungerar som huvud.

2. När formen är klar täcker ni den med en bit plastfolie. Näsduken ska nu täckas med tapetklister. Den ska bli helt blöt. Vill ni kan ni doppa näsduken i tapetklistret, vi har valt att använda pensel.

3. Lyft upp näsduken och lägg den försiktigt över ställningen. Om ni, som vi, pysslar vid köksbordet så tänk på att tapetklistret behöver lång tid att torka. Det är därför smart att sätta spökställningen på en täckt bricka eller något annat som lätt går att flytta.

4. När näsduken ligger på ställningen går det bra att forma till ert spöke. Vi har veckat till tyget med fingrarna, det är kladdigt men det ser så roligt ut när klistret torkat.

5. Låt klistret torka ordentligt. Det kan ta flera dagar beroende på hur mycket klister ni använt. Lossa sedan försiktigt tyget från ställningen. Kvar blir ett tomt tygskal, format efter spökställningen.

Plastfolien skyddar ställningen och den går därför att använda igen. Den ser lite naken och fundersam ut utan sitt tyg, eller hur. Och tyget ser väldigt likt ut ett spöke. Det går även att använda annan stärkelse. Vi valde tapetklister eftersom vi hade det hemma.

Så gick det till när spökena flyttade in hos oss. Vill ni se fler spöken? Vi har hämtat inspiration från Martha Stewards hemsida. Hon har gjort de mest fantastiska spöken, kolla här!

 

The past week has been weird and we are now certain – our house is haunted. Tiny handkerchiefs have suddenly come to life and are flying around. This is how it happened …

You need old, thin handkerchiefs. We found ours in a thriftshop for only a few Swedish kronor each. You also need a toilet roll, wire, wallpaper glue, a piece of newspaper, plastic foil, scissors and a paint brush.

1. First make a mold. The toilet roll will serve as body, the wire is formed as arms and a ball of newspaper serves as the head.

2. Once the mold is ready cover it with a piece of plastic foil. Now cover the handkerchief in wallpaper glue. Make sure it’s completely soaked. If you want, you can dip the handkerchief in wallpaper glue, we have chosen to use a brush.

3. Lift up the handkerchief and place it gently over the mold. If you work around the kitchen table, as we do, remember the wallpaper glue takes a long time to dry. It ‘s wise to put the mold on a covered tray or something easily to moved.

4. When the handkerchief is on the mold, it is time to shape your ghost. We choose to creased the fabric with our fingers, it’s messy but it makes the ghost look so alive when the glue dries.

5. Let the glue dry thoroughly. It may take several days depending on how much glue you’ve used. Gently loosen the fabric from the mold. What remains is an empty shell of fabric, formed after the mold.

The plastic film protects the mold and it can therefore be used again. The mold looks a bit naked and thoughtful without its fabric, doesn’t it. And the fabric looks very much like a ghost. You can also use other starches. We chose wallpaper glue because we had it at home.

That was what happened when the ghosts moved in with us. Would you like to see more ghosts? We found our inspiration from Martha Stewards website. She has done the most amazing ghosts, check it out!