Tändsticksaskar / Matchboxes

Hösten är här och vi njuter av att tända ljus på kvällarna. Vi har redan gjort fina ljusstakar och nu är det dags att piffa till tändsticksaskarna. Häng med.

Ni behöver pärlor och pärlplattor, tändsticksaskar och klister. Ni behöver också ett strykjärn och strykpapper.

1. Börja med att mäta ut askens storlek på pärlplattan och sätt sedan era pärlplatte experter i arbete.

2. Stryk de färdiga plattorna enligt instruktionerna och låt dem svalna. Klistra sedan fast dem på tändsticksaskarna.

3. Pärlplattorna kan behöva ligga under något tungt medan de torkar. Det var allt!

Snabbt, lätt men så mycket snyggare.

Fall is on us and we light candles every evenings. We’ve already made lovely candleholders, and now is the time to spice up the matchbox.

You need beads and pegboards, matchboxes and glue. You also need an iron and ironing paper for hama beads

1. First measure the size of the matchbox onto the pegboard and then, put your pegboard experts to work.

2. Iron the finished patterns according to the instructions on the ironing paper and let them cool. Then paste them onto the matchbox area.

3. The finished patterns may need to be put under something heavy while they dry. That’s it!

Fast, easy but so much prettier.

Share this: